Eksterne samarbejdsorganisationer

Eksterne samarbejdsorganisationer

CO10

Viften er medlem af CO10. C010 forhandler overenskomster for Viften og er Viftens rådgiver i faglige spørgsmål. Kontakt til C010 foregår kun gennem Viftens bestyrelse.

CO10 er forkortelsen for Centralorganisationen af 2010. CO10 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer, som er ansat inden for staten. CO10 forhandler generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

CO10 er dannet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).

CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF.

Se CO10's hjemmeside her.

FTF

Viften er som medlem af CO10 også med af FTF. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte fra ca. 90 forskellige fagforeninger og forbund. Kontakt til FTF går gennem Viftens bestyrelse.

FTF forhandler ikke overenskomster, men er en serviceorganisation, der er repræsenteret i mere end 150 forskellige udvalg, nævn og kommissioner.

På FTF's hjemmeside er der adgang til meget information om arbejdsmiljø, lønudvikling, orlovsordninger og meget mere. Hjemmesiden opdateres ofte.

Viften har indgået en aftale vedrørende arbejdsskadesager med FTF.

Læs aftalen her.

Viften har indgået en aftale vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede sociale sager med FTF.

Læs aftalen her.

Viften har mulighed for at trække på FTF's juridiske afdeling i juridiske spørgsmål. Der er endvidere hos FTF mulighed for at tilkøbe yderligere juridisk bistand, end hvad der ligger i grundkontingentet. Viften har ikke indgået en sådan aftale.

Læs mere om denne ordning her.

Se FTF's hjemmeside her. 

FTF-A

FTF-A er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral a-kasse inden for hovedorganisationen FTF's område. Navnet FTF-A står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse.

Som medlem af FTF-A får du en økonomisk forsikring, der giver dig ret til dagpenge i tilfælde af ledighed. Ved ledighed kan FTF-A hjælpe dig med målrettet vejledning og rådgivning om, hvordan du kommer i arbejde. Som medlem af FTF-A har du også mulighed for at tilmelde sig efterlønsordningen.

FTF-A bryster sig af at være en af landets billigste a-kasser.

Viften har indgået en partnerskabsaftale med FTF-A.

Læs den her.

Se FTF-A's hjemmeside her. 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout