Profil

Profil

Viften er en forening for ansatte i Folketinget under CO10. Medlemstallet ligger omkring 95. Foreningen blev stiftet i 1993 under navnet CO II-Foreningen af Folketingsansatte og skiftede den 1. januar 2010 navn til Viften – Ansatte i Folketinget under CO10.

Formål

Foreningen har til formål at varetage vores medlemmers interesse, og denne indsats går på tre ben.

For det første forhandler Viften løn og andre overenskomstmæssige spørgsmål for medlemmerne på de områder, der ikke forhandles centralt af CO10. Det gælder bl.a. lokalløn. For det andet arbejder Viften for, at medlemmerne får øget indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, og for det tredje søger Viften at øge samhørigheden mellem sine medlemmer.

Medlemmer

Du kan blive medlem i Viften, hvis du er ansat i Folketingets Administration i en stilling, hvortil der ikke kræves en akademisk uddannelse, og hvis løn- og ansættelsesvilkår varetages af CO10. Du bliver del af en fagligt bred medlemsskare bestående af kontoruddannede, referenter, grafikere og korrespondenter.

Foreningens stemme

Formanden for Viften er født tillidsrepræsentant og har som sådan kontakten til medlemmerne. Formanden varetager bl.a. konkrete personalesager, både som rådgiver og bisidder, og har derudover kontakten til de eksterne samarbejdsorganisationer som f.eks. CO10.

Viften sidder med ved bordet i de interne samarbejdsorganisationer Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AU). I SU sidder tillidsrepræsentanten, og i AU arbejdsmiljørepræsentanten.

Kongerækken

En række formænd og –kvinder har siden stiftelsen i 1993 stået i spidsen for foreningen. Nuværende formand siden 2008 er Tove Jordal fra Folketingstidende. Tidligere formænd udgøres i nævnte rækkefælge af Solveig Gottfredsen, Mette Møller Jensen, Hanne Lintrup (nu Channe Bjerringgaard), Susanne Bundgaard, Finn Holle, Jeanette Schultz og Britt Thøgersen.

Rekorden som længst siddende kasserer tilfalder Sven Delfs-Andersen fra Folketingstidende, som i en ubrudt årrække fra 1993 til 2010 bestred dette hverv. Anette Bartels er i øjeblikket kasserer for Viften.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout