Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanten

Alle personaleforeninger i Folketinget har en arbejdsmiljørepræsentant, også Viften. Du er altid velkommen til at henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har et problem eller emne i forbindelse med arbejdsmiljø, du gerne vil have taget op. Viftens arbejdsmiljørepræsentant er Nanna Kleist, Folketingstidende, og suppleant er Kenneth Finsen, Det Internationale Sekretaria .

Arbejdsmiljørepræsentanten og suppleanten skal, når de tiltræder, gennemgå et obligatorisk tre dages eksternt kursus i arbejdsmiljø, så de er klædt på til jobbet.

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget koordinerer arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i Folketinget, herunder arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget drøfter både emner, der har med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø at gøre. Udvalget er organiseret i to arbejdsgrupper: en for betjente, håndværkere m.fl. og en for administrative medarbejdere. Viftens arbejdsmiljørepræsentant og dennes suppleant sidder i sidstnævnte gruppe sammen med arbejdsmiljørepræsentanter for AC og PROSA-klubben og Jenni Birklund (ledelsen). Arbejdsmiljøudvalget holder møder fire gange om året og har et årligt heldagsseminar.

APV

En central del af Arbejdsmiljøudvalgets arbejde består i at lave arbejdspladsvurderinger (APV). Heri deltager også arbejdsmiljørepræsentanterne. Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder hvert tredje år gennemføre en APV, ligesom der skal laves APV i forbindelse med flytning, hvis flytningen medfører væsentlige ændringer. Ved en APV kommer man i en dialog med enheden rundt om de væsentlige miljøforhold, og der skal følges op på eventuelle problemer efterfølgende.

Arbejdsmiljøpolitikken

Folketingets administration har en arbejdsmiljøpolitik. Den skal medvirke til at skabe rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø og fokuserer på forebyggelse af fysiske og psykiske arbejdsmiljøbelastninger, rummelighed og socialt ansvar samt sundhedsfremme og personale velfærd.

Arbejdsmiljøportalen

På Nettingets forside kan du klikke dig ind på Arbejdsmiljøportalen. Her kan du finde oplysninger om emner inden for arbejdsmiljø som f.eks. arbejdsmiljøpolitikken, APV, arbejdsmiljøudvalget og stress og trivsel.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout