Arbejdstid

Arbejdstid

Reglerne for arbejdstid er beskrevet i arbejdstidsaftalen. Her får du de vigtigste regler. 

Kompensation for overarbejde (§ 8)

De timer, du arbejder over, godtgøres med afspadseringstimer af samme varighed som de timer, du har arbejdet over, plus et tillæg på 50 pct.

Forudsætningen for at optjene tillæg af afspadseringstimer ved overarbejde er:

  1. at du har opfyldt månedsfuldtidsnormen,
  2. at din chef har godkendt overarbejdet,
  3. at du ikke oppebærer forkontortillæg.

Registrering i FRITZ: Overarbejdstimerne registreres løbende på kontoen, der hedder Over/merarbejde, og tillægget på 50 pct. registreres på kontoen, der hedder Tillæg for over/merarbejde.

Efter månedens slutning overføres disse timer til den konto, der hedder Timebalance + Afspadsering (primo) for den næste måned.

Afvikling af afspadseringstimer (§ 10)

Dine afspadseringstimer skal som hovedregel afvikles i de mødefri perioder.

Tidspunktet for afvikling af dine afspadseringstimer skal varsles med mindst 80 timer.

Hvis du ikke har haft mulighed for at afvikle alle afspadseringstimer inden den 1. oktober ved folketingsårets afslutning, kan du vælge

  •         at få godtgjort timerne kontant med udbetalingen af din løn den 31. oktober,
  •        at få timerne konverteret til opsparingsdage eller
  •        at få overført 74 afspadseringstimer til det følgende folketingsår

Du vil i løbet af oktober modtage en mail fra Personalekontoret, hvor du bliver bedt om at vælge mellem disse tre muligheder.

Afvikling af opsparingstimer (§ 11)

Du må ved folketingsårets afslutning have maks. 74 opsparingstimer.

Du kan ikke konvertere opsparingstimer til kontant betaling.

Tidspunktet for afvikling af opsparingstimer skal aftales mellem din chef og dig.

 


 

Ulempegodtgørelse for aftenarbejde og weekendarbejde (Kap. 3, § 13)

Den tid, du arbejder i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 06.00 på hverdage og i weekender, godtgøres med det antal minutter/timer, der svarer til 25 pct. af den del af arbejdstiden, der ligger i det tidsrum. Dette gælder, uanset om du arbejder fuldtid eller deltid eller oppebærer forkontortillæg.

Den tid, du arbejder i weekender i tidsrummet fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24, godtgøres med det antal minutter/timer, der svarer til 50 pct. er den del af arbejdstiden, der ligger i dette tidsrum. Dette gælder, uanset om du arbejder fuldtid eller deltid eller oppebærer forkontortillæg.

Forudsætning for at modtage ulempegodtgørelse er:

  1. at din chef har godkendt, at du arbejder i de anførte tidspunkter.

Registrering i FRITZ: Minutterne/timerne registreres automatiskløbende på den konto, der hedder UG + 37/3-37/4 timer.

Afvikling af timer optjent ved aften- og weekendarbejde

Hvis du har mere end 74 opsparingstimer, kan din chef med 1 måneds varsel påbyde dig at afholde disse timer.

Tidspunktet for afvikling af de timer, du har optjent ved aften- og weekendarbejde, skal aftales mellem dig og din chef.


 

Arbejdstid ved rejser, kurser og teambuilding

Rejser (§ 7,pkt. 3)

Arbejdstid og rejsetid i forbindelse med tjenesterejser håndteres på samme måde som almindelig arbejdstid med hensyn til overarbejde og ulempegodtgørelse. Rejsetiden må dog højst udgøre 13 timer pr. døgn.

Kurser (§ 7, pkt. 6)

Arbejdstid og rejsetid i forbindelse med kurser håndteres på samme måde som almindeligt arbejde med hensyn til overarbejde og ulempegodtgørelse.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout