Atp

Atp

ATP Livslang Pension er en lovbestemt pensionsordning, der omfatter alle ansatte. Den finansieres af obligatoriske pensionsbidrag fra dig og Folketinget. Pensionsselskabet ATP administrerer pensionsordningen, dvs. står for forrentning og udbetaling. Det er en livslang pension, der kommer til udbetaling, når du går på folkepension.

Indbetaling 

Som arbejdsgiver betaler Folketinget to tredjedele af pensionsbidraget, mens du selv betaler en tredjedel. Det beløb, du skal betale, bliver automatisk trukket i din løn, og det vil fremgå af din lønseddel. Den samlede indbetaling om året er p.t. 3.240 kr., hvis du er fuldtidsansat. Er du deltidsansat, er indbetalingen mindre. Bidragets størrelse er ikke afhængigt af størrelsen af din løn, men af, hvor mange timer du er beskæftiget.

På ATP’s hjemmeside kan du klikke ind og se de aktuelle ATP-satser er. Læs her.

Udbetaling

De penge, du har indbetalt til ATP Livslang Pension, er ikke ligesom, hvis du sætter pengene i banken. Du kan både få mere eller mindre udbetalt, end du og de arbejdspladser, du har været ansat på, har indbetalt i bidrag. Hvis du lever længe, får du flere penge udbetalt, end der er blevet indbetalt, fordi ATP er en livsvarig pension.

Ca. 3 måneder før du når pensionsalderen, får du et brev fra ATP. Her fortæller ATP, hvordan din pension bliver udbetalt. Udbetaling kan tidligst ske den 1. i måneden, efter at du er blevet folkepensionist. Du kan også vælge at vente med at få din ATP udbetalt, og så bliver udbetalingen højere.

ATP bliver udbetalt til din NemKonto.

Ved dødsfald

Når du dør, får dine efterladte udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension. De får altså ikke de penge, du har indbetalt. Til gengæld får hver efterladt 50.000 kr. før afgift på 40 pct. til staten. I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere. Engangsbeløb bliver udbetalt til ægtefælle, samlever (som er registreret hos ATP) og børn under 21 år – i visse tilfælde under 18 år.

Hvis du ikke er gift med din samlever, gælder der særlige regler for udbetaling i forbindelse med dødsfald., Du og din samlever skal registrere jer som samlevende hos ATP. For at kunne registrere jer skal I opfylde nogle betingelser:

  • I skal være flyttet sammen og have samme folkeregisteradresse.
  • I skal kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab. Er en af jer separeret, kan I ikke blive noteret.
  • Den ene af jer skal have indbetalt til ATP efter 1. januar 2002.
  • Den ene af jer skal være under 70 år.

Læs nærmere og registrer dig her.

Mere info

Læs mere og se en oversigt over dine indbetalinger til ATP på ATP’s hjemmeside.

Se bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension her.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout