Ferie, særlige feriedage og fridage

Ferie, særlige feriedage og fridage

Ferie

Du optjener 5 ugers ferie om året.

Ferien optjenes i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december.

Ferien skal holdes fra den 1. maj til den 30. april

Læs mere i ferieloven.

Læs mere i cirkulære om ferieaftalen.

Særlig feriegodtgørelse

Du får løn under din ferie, hvis du har optjent din ferie.

Derudover får du en særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes som 1½ pct. af din løn.

Feriegodtgørelsen udbetales med majlønnen.

Læs mere i cirkulære om ferieaftalen §§ 11-13.


Særlige feriedage

Du optjener 5 feriedage om året.

Feriefridage optjenes i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december.

Feriefridage kan holdes som hele og halve fridage og som timer eller udbetales

Læs mere i cirkulære om ferieaftalen, kapitel 5.


En halv fridag om året

Du får hvert år en halv fridag som kompensation for bortfald af aftalen om frihed på valgdage. Arbejder på fuld tid, får du 3 timer og 42 minutter hvert år. Arbejder du på nedsat tid, nedsættes friheden forholdsvist.

Registrering i FRITZ: Friheden registreres den 1. oktober på den konto, der hedder Valgdag/familieomsorgsdag.

Afvikling af fridagen

Du må opspare op til 2½ fridag.

Du kan ikke konvertere fridagene til kontant betaling.

Tidspunktet for afvikling af skal aftales mellem din chef og dig.

Arbejdstidsaftalen § 7, punkt 11

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout