Gruppeliv

Gruppeliv

Som ansat i Folketinget under CO10-overenskomst bliver du automatisk del af en gruppelivsforsikring. En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing. Den dækker ved dødsfald og kritisk sygdom. Ved dødsfald udbetales en forsikringssum på 300.000 til nærmeste pårørende, og i tilfælde af kritisk sygdom udbetales du en forsikringssum på 100.000 kr. Dækning ved sygdom kan udbetales flere gange, når betingelserne herfor er opfyldt. I forbindelse med kritisk sygdom, kontakter du FG (Forenede Gruppeliv) direkte. Kontakten skal altså ikke gå over Personalekontoret.

Din månedlige præmie, som betales af Folketinget, udgør pt. 108,35 kr. På din lønseddel fremgår oplysningerne om præmien.

Nedenfor kan du klikke dig ind på henholdsvis forsikringsoversigten og FG's hjemmeside, hvor du kan orientere dig nærmere om regler og betingelser i forbindelse med gruppelivforsikringen..

Download forsikringsoversigt her

Læs mere på FG's hjemmeside

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout