Stilllingsstruktur

Stilllingsstruktur

Den 1. januar 2017 overgik Viften til en ny og forenklet stillingsstruktur. Der er fire stillingskategorier, som alle betegnes administrativ medarbejder, men findes på fire forskellige niveauer.

Stillingskategori

Anciennitet i år

1

2

3

4

5

Skalatrin

Administrativ medarbejder uden kontorfaglig uddannelse

(kontorassistent)

18

 

Administrativ medarbejder I

(assistent, overassistent, kontorfuldmægtig)

27

29

31

33

35

Administrativ medarbejder II

(ekspeditionssekretær I, referent, grafiker)

38

 

Administrativ medarbejder III (afdelingsleder I og II, ekspeditionssekretær II)

43

 

Til hver stillingskategori er der beskrivelser af følgende elementer:

  • stillingsindhold
  • kompetence og ansvar
  • færdigheder, herunder it-færdigheder, sprogfærdigheder, færdigheder inden for økonomi
  • arbejdsopgavetyper
  • oplæring og faglig ledelse

Se den samlede beskrivelse.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout