Stilllingsstruktur

Den 1. januar 2017 overgik Viften til en ny og forenklet stillingsstruktur. Der er fire stillingskategorier, som alle betegnes administrativ medarbejder, men findes på fire forskellige niveauer.

Stillingskategori

Anciennitet i år

1

2

3

4

5

Skalatrin

Administrativ medarbejder uden kontorfaglig uddannelse

(kontorassistent)

18

 

Administrativ medarbejder I

(assistent, overassistent, kontorfuldmægtig)

27

29

31

33

35

Administrativ medarbejder II

(ekspeditionssekretær I, referent, grafiker)

38

 

Administrativ medarbejder III (afdelingsleder I og II, ekspeditionssekretær II)

43

 

Til hver stillingskategori er der beskrivelser af følgende elementer:

  • stillingsindhold
  • kompetence og ansvar
  • færdigheder, herunder it-færdigheder, sprogfærdigheder, færdigheder inden for økonomi
  • arbejdsopgavetyper
  • oplæring og faglig ledelse

Se den samlede beskrivelse.